ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ενθαρρύνετε τις νέες κοπέλες στο περιβάλλον σας να αγαπήσουν την ομορφιά τους,
που είναι μοναδική, μέσα από το πρόγραμμά μας, τα εργαστήρια, τους οδηγούς και τα video. 

Dove Self Esteem Toolkit