Πολιτικη Προστασιας Απορρητου

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ UNILEVER

Η Unilever λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Η προσέγγισή μας στο ζήτημα του σεβασμού του προσωπικού σας απορρήτου στηρίζεται στις εξής πέντε αρχές:
 1. Σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε εμάς παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Πάντοτε θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο δίκαιο και αντάξιο της εμπιστοσύνης σας.
 2. Δικαιούστε να λαμβάνετε σαφή ενημέρωση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα φροντίζομε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.
 3. Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από αθέμιτη χρήση και θα τα τηρούμε ασφαλή.
 4. Θα συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των διατάξεων τις κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και θα συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας δεδομένων.
 5. Αν ανησυχείτε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα είναι πάντοτε σαφές σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθείτε και θα συνεργαζόμαστε μαζί σας για να απαντήσουμε άμεσα στις ανησυχίες σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ UNILEVER

Η Unilever δεσμεύεται να προστατεύει το προσωπικό σας απόρρητο και να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου επεξηγείται ποιοι είναι οι τύποι πληροφοριών (δεδομένων) που συλλέγουμε, πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές και πως τις προστατεύουμε.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω διαδικτυακών τόπων, επώνυμων ιστοσελίδων ή από πλατφόρμες  τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και από εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερμένους διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται ο Όμιλος Εταιρειών Unilever ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό του Ομίλου (εφεξής «Ιστότοποι της Unilever»).

Η εταιρεία του Ομίλου Unilever που ευθύνεται για τον Ιστότοπο Unilever που επισκέπτεστε είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση ενός Ιστότοπου Unilever από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου Unilever να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά την εταιρεία του Ομίλου Unilever που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο Ιστότοπο Unilever, βλέπε κατωτέρω Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε.

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτόν τον τρόπο παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever.

Τι δεν καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:
 • πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων») που δεν ελέγχουμε
 • πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε Ιστότοπους της Unilever ή
 • διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστότοπους Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε ως χορηγοί.

Οι προαναφερόμενοι Ιστότοποι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν να χρησιμοποιήσετε αυτούς του Ιστότοπους Τρίτων.

Είστε κάτω των 18;

Οι περισσότεροι Ιστότοποι της Unilever είναι σχεδιασμένοι και προορίζονται για χρήση από πρόσωπα από 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος Ιστότοπος της Unilever προορίζεται για χρήση από άτομα μικρότερης ηλικίας, θα λαμβάνουμε πρώτα την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα πριν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων (η ηλικία μέχρι την οποία απαιτείται η συναίνεση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα).Αν διαπιστώσουμε ότι συλλέξαμε πληροφορίες από κάποιον χωρίς να έχει παρασχεθεί η προαναφερόμενη συναίνεση θα διαγράφουμε τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν είστε κάτω των 18,  αλλά σε μια ηλικία όπου πλέον δεν απαιτείται η γονική  συναίνεση σύμφωνα με το δίκαιο τις χώρας σας, οφείλετε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα σας για να είστε σίγουροι ότι και οι δύο τους αντιλαμβάνεστε.

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των Ιστότοπων της Unilever καθώς και η δυνατότητα παραλαβής δώρων, δειγμάτων και λοιπών βραβείων ενδέχεται να παρέχεται μόνο σε χρήστες από 18 ετών και άνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επαληθεύσουμε την ηλικία σας και να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας σχετικά με την ηλικία.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες ή μεμονωμένα πληροφοριακά στοιχεία  που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (ταυτοποίηση). Ο όρος αυτός περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το όνομα χρήστη σας, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP σας, τις αγοραστικές σας συνήθειες, τις προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας ή τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των:

Πληροφοριών που μας παρέχετε άμεσα

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες άμεσα από εσάς όταν μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κληρώσεις βραβείων ή σε διαγωνισμούς, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημέρωσής μας, όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές, όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς, όταν συμπληρώνετε μια δημοσκόπηση ή όταν κάνετε ένα σχόλιο ή υποβάλετε μια ερώτηση. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς άμεσα συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες για εσάς:
 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση
 • διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • όνομα χρήστη
 • αριθμό τηλεφώνου
 • πιστωτική κάρτα ή άλλα στοιχεία πληρωμής
 • ηλικία
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), αναρτήσεις και λοιπό περιεχόμενο που υποβάλετε στους Ιστότοπους της Unilever

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (web analytic tools) και ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) αυτόματα για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα συμπεριλαμβάνουν:

πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) που χρησιμοποιείτε

πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε
την διεύθυνση IP address
του συνδέσμους που επιλέξατε
το όνομα χρήστη, την φωτογραφία προφίλ, το φύλο, το δίκτυο και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε επιλέξει να κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε Ιστότοπους Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Μ’ αρέσει (Like)» στο Facebook ή την λειτουργία  +1 στο Google+)
τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε κάποιον Ιστότοπο της Unilever
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, τα pixel tags και τα web analytics tools, βλέπε την Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και συλλέκτες δεδομένων (data aggregators) καθώς και από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει την άδεια να κοινοποιούν τις πληροφορίες σας. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από τέτοιες πηγές συμπεριλαμβάνουν:

ονοματεπώνυμο
διεύθυνση
ηλικία
αγοραστικές συνήθειες
προτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής, π.χ. για τα χόμπι και ενδιαφέροντά σας
πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό, π.χ. περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), blogs και αναρτήσεις

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

να βελτιώσουμε τα προϊόντα και την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

να αξιολογήσουμε την χρήση των Ιστότοπων και των προϊόντων και υπηρεσιών της Unilever
να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών μας
να προσαρμόσουμε την εμπειρία χρήσης των διαδικτυακών μας τόπων στις προσωπικές σας προτιμήσεις, καθώς και για να αξιολογήσουμε τις (ανώνυμες και αθροιστικές) στατιστικές αναφορικά με την δραστηριότητα των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως π.χ. την ώρα της επίσκεψής σας, κατά πόσον έχετε επισκεφθεί ξανά τον ίδιο ιστότοπο, καθώς και ποιος ιστότοπος σας παρείχε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας
να καθιστούμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της Unilever και να προσαρμόζουμε καλύτερα τους Ιστότοπους και τα προϊόντα της Unilever στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας
να βοηθήσουμε ώστε οι μελλοντικές δραστηριότητες και η εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever να πραγματοποιούνται ταχύτερα. Για παράδειγμα, ένας ισότοπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε ήδη δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα και επομένως να μην σας ζητήσει τα ίδια δεδομένα δεύτερη φορά
να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποιείτε για να δείτε το περιεχόμενο των Ιστότοπων της Unilever, όπως την διεύθυνση IP ή τον τύπο φυλλομετρητή (Internet browser) ή λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτά με τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Ιστότοποι της Unilever θα σας παρέχουν την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία
μόνο όπου μας παρέχετε την συναίνεσή σας για να κάνουμε κάτι τέτοιο, να επικοινωνούμε μαζί σας αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

να σας προτείνουμε προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων) που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν
να σας παρέχουμε την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες
να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας που μας ζητάτε.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

για τους σκοπούς των διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή
να σας αποστείλουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τα δείγματα που μας έχετε ζητήσει
για να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή τα σχόλιά σας

Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct marketing)

Θα σας αποστέλλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μόνο αν έχετε ρητώς συναινέσει στην αποστολή του ή αν έχετε προηγουμένως ζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς και το υλικό αυτό είναι συναφές ή σχετικό με το προηγούμενο αυτό αίτημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ από εμάς οποτεδήποτε και οποιοδήποτε υλικό επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ που θα λαμβάνετε από εμάς θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσα για να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον στο μέλλον άλλο τέτοιο υλικό.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά γενικό κανόνα, δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε εκτός του Ομίλου Εταιριών Unilever. Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Unilever μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση http://unilever.com/aboutus/. Πάντως, υπάρχουν ορισμένοι έμπιστοι τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας:

στους αντιπροσώπους μας στο χώρο των διαφημίσεων, του μάρκετινγκ και της προώθησης προϊόντων προκειμένου να διαπιστώσουμε και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας

σε τρίτους που χρειάζονται για να παραδώσουμε ένα προϊόν ή υπηρεσία σε εσάς, όπως π.χ. σε υπηρεσίες ταχυδρομείου ή παράδοσης δεμάτων που θα σας παραδώσουν κάποιο προϊόν που έχετε παραγγείλει

σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε κρατικές αρχές εφόσον έχουν τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίας που προβλέπονται για να ζητήσουν την κοινοποίησης δεδομένων από εμάς

μόνο εφόσον μας παρέχετε την σχετική συναίνεσή σας, σε τρίτους που επιθυμούν να σας αποστείλουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους

σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες, π.χ. επεξεργασίας δεδομένων, στην Unilever

σε παρόχους εργαλείων διαδικτυακής ανάλυσης (web analytics tool providers), όπως π.χ. στην Google ή στην Unica

Αν πράγματι προβούμε σε κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, διασφαλίζουμε ότι ο αυτός τρίτος θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που ανταποκρίνεται τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ότι θα συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της Unilever στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο βρίσκονται στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Οι host servers για όλους τους υπόλοιπους Ιστότοπους της Unilever βρίσκονται είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είτε στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού Ωκεανού  (Σιγκαπούρη). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν σε κάποια από της περιοχές αυτές, ανάλογα με την προέλευση του Ιστότοπου Unilever που χρησιμοποιείτε και θα μεταβιβαστούν και θα επεξεργαστούν εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων.

Ενδεχομένως να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλη περιοχή και η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων). Οφείλετε να γνωρίζετε ότι πολλές χώρες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που ενδέχεται να απολαμβάνετε στην χώρα σας. Παρόλα αυτά , υποσχόμαστε ότι θα απαιτούμε από οποιουσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα να εφαρμόζει μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ότι θα δικαιούται να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Unilever.

Ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και απαιτούμε από οποιουσδήποτε τρίτους χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας να κάνουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,  η τροποποίηση ή η αθέμιτη χρήση τους και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους (on a need-to-know basis).

Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  Επικοινωνήστε μαζί μας στον Ιστότοπο Unilever που σας συνέδεσε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Το αίτημά σας θα προωθηθεί στην αρμόδια εταιρεία του Ομίλου Unilever. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση data.protection@unilever.com ή να μας στείλετε μια επιστολή στην διεύθυνση: Data Protection Office (Γραφείο Προστασίας Δεδομένων), Unilever UK Ltd, Springfield Drive, Leatherhead, Surrey, KT22 7GR.

Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν:

δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον

θα θέλατε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς

θα θέλατε να διορθώσουμε, ενημερώσουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας

επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο και τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κατά καιρούς αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου στους Ιστότοπους της Unilever. Θα σας γνωστοποιούμε με εύλογο τρόπο κάθε ουσιαστική αλλαγή. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άλλες πολιτικές προστασίας απορρήτου της Unilever

Πέραν της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, μπορεί να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εκστρατείες ή προωθητικές ενέργειες στους Ιστότοπους της Unilever που θα διέπονται από επιπλέον όρους ή πολιτικές προστασίας απορρήτου. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους επιπλέον αυτούς όρους ή πολιτικές πριν να λάβετε μέρος σε οποιαδήποτε τέτοια εκστρατεία ή προωθητική ενέργεια καθώς θα πρέπει να συμμορφωθείτε με αυτούς τους όρους ή πολιτικές αν δηλώσετε συμμετοχή. Κάθε επιπλέον όροι ή πολιτικές θα είναι με εμφανή τρόπο διαθέσιμες σε εσάς στο αντίστοιχο Ιστότοπο της Unilever.

Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies ισχύει για όλους τους διαδικτυακούς τόπους, επώνυμες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και για τις εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται ο Όμιλος Εταιρειών Unilever ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό του Ομίλου (εφεξής «Ιστότοποι της Unilever»).

Η χρήση ενός Ιστότοπου Unilever από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser) ανάλογα ή να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Unilever. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στους Ιστότοπους της Unilever.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει περιληπτικά όλους τους διαφορετικούς τύπους cookie που χρησιμοποιούμε στους Ιστότοπους της Unilever, καθώς και τον αντίστοιχο σκοπό και διάρκειά τους (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει κάθε cookie στην συσκευή σας).

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία που μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή τα tablet) όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της Unilever. Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της Unilever και να προσαρμόσουμε καλύτερα τους Ιστότοπους και τα προϊόντα της Unilever στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Unilever. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Ιστότοπούς μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

Δύο τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Unilever – τα «session cookies (Προσωρινά cookies)» και τα «persistent cookies (Μόνιμα cookies)». Τα session cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο της Unilever. Ένα persistent cookie παραμένει στην συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να το διαγράψετε με δική σας ενέργεια (πόσο καιρό το cookie θα παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας pixel tags (Ετικέτες Εικονοστοιχείων, γνωστά επίσης και ως clear gifs (διάφανα αρχεία GIF) που μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητές μας και την ανάπτυξη των ιστότοπών μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης ιστότοπου σχετικά με τους επισκέπτες των Ιστότοπων της Unilever Sites μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο διαφημιστικό πρακτορείο προκειμένου να γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων τύπου banner στους ιστότοπούς μας. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Unilever

Τύπος Cookie

Τι κάνουν;

Τα cookies αυτά συλλέγουν προσωπικά μου δεδομένα/ αναγνωρίζουν την ταυτότητα μου;

Σύνδεσμοι με περισσότερες πληροφορίες:

Απαραίτητα

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των Ιστότοπων της Unilever, και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση εντός των ιστοτόπων μας και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες τους. Για παράδειγμα θυμούνται παρόμοιες προηγούμενες ενέργειες (π.χ. κείμενο που έχετε εισάγει) όταν επιστρέφετε στην ίδια σελίδα κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίας.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του ιστότοπου ή τμημάτων αυτού.


Απόδοσης

Τα cookies αυτά μας βοηθούν να αντιληφθούμε πως πραγματοποιείται η διάδραση μεταξύ των επισκεπτών και του ιστότοπου παρέχοντάς μας πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που έχουν επισκεφθεί, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν, π.χ. μηνύματα σφάλματος. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την απόδοση των ιστότοπών μας.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, την γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) για να σας παρέχουν μια διαδικτυακή εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Επίσης μπορεί να επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν βίντεο, να παίξουν παιχνίδια ή να ασχοληθούν με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως τα blogs, τα chatrooms και τα forums.

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει και που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη και η φωτογραφία του προφίλ. Θα φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.
Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του ιστότοπου.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχευσης / διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να την αποστολή υλικού που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή για να περιορίσουν τις φορές που θα δείτε μια διαφήμιση. Μας βοηθούν επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών σε Ιστότοπους της Unilever και σε άλλους ιστότοπους.
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και των αντιπροσώπων μας.

Τα περισσότερα από αυτά τα cookies εξακριβώνουν την ταυτότητα των καταναλωτών μέσω της διεύθυνσης IP και επομένως μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου σας. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγουν και τον τρόπο χρήσης τους, κάντε κλικ εδώ.

Διαβάστε περισσότεραΧρησιμοποιούμε cookies τρίτων;


Είμαστε συμβεβλημένοι με κάποιους προμηθευτές που επίσης τοποθετούν cookies στην συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους της Unilever προκειμένου να μπορούν να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies, καθώς και για πληροφορίες για το πώς θα επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα cookies, κάντε κλικ εδώ.
Όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους της Unilever ενδέχεται να λάβετε cookies από ιστότοπους ή domain (τομείς) τρίτων. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα cookies αυτά πριν χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μπορείτε να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τα δεχθείτε ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies μπορεί να διατίθενται στον ιστότοπο του αντίστοιχου τρίτου.


Πως μπορώ να ελέγχω ή να διαγράφω τα cookies;


Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (internet browsers) είναι αρχικά ρυθμισμένα να λαμβάνουν αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να εμποδίζετε την λήψη cookies ή για να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στην συσκευή σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαχειριστείτε τα cookies. Παρακαλούμε ανατρέξατε στις πληροφορίες του προγράμματος ψυλλομέτρησης (browser) ή στη οθόνη βοήθειάς του (help screen) για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα προσαρμόσετε ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας.
Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψη στους Ιστότοπους της Unilever, για παράδειγμα ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένα τμήματα ενός Ιστότοπου της Unilever ή μπορεί να μην λαμβάνετε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της Unilever.
Αν χρησιμοποιείτε διάφορες συσκευές για να επισκεφθείτε και να εισέλθετε σε Ιστότοπους της Unilever (π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone, το tablet σας κλπ.) θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάθε πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.Αναλυτικότερες πληροφορίες


Session / temporary (προσωρινά) – Αυτά τα cookies διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο. 


Permanent / persistent (μόνιμα) - Αυτά τα cookies δεν διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο. Παραμένουν στη συσκευή σας για περισσότερο χρονικό διάστημα.ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Χρησιμοποιούμενο Cookie:

Τι κάνει;

Πόσο καιρό μένει το cookie στην συσκευή σας;

Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies

Ανάλυσης / Ιχνηλάτησης
(Analytics / Tracking)

Παρέχει ανώνυμες/συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τι επισκέπτεστε και τι κάνετε στους ιστότοπους της Unilever και σε άλλους ιστότοπους.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

Η Unilever χρησιμοποιεί τα εξής Cookies του Analytics & Web Beacons (ηλεκτρονικές εικόνες)

 1. Unica: Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το Unica κάντε κλικ εδώ
 2. Google Analytics : Για περισσότερες  πληροφορίες για το Google Analytics κάντε κλικ εδώ
 3. Web Trends: Για περισσότερες πληροφορίες για το Web Trends κάντε κλικ εδώ
 4. Omniture / Site Catalyst: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Omniture και το Site Catalyst κάντε κλικ εδώ
 5. YouTube Tracking: Για περισσότερες  για το YouTube κάντε κλικ εδώ
 6. pixel.quantserve.com (third party cookies): Για περισσότερες πληροφορίες για το quantserve κάντε κλικ εδώ
 7. Gemius: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Gemius κάντε κλικ εδώ
 8. Wordpress Stats: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Wordpress Stats

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/Μετάδοσης πληροφοριών
(Social Media / sharing)

Σας επιτρέπει να κοινοποιείτε σχόλια/ βαθμολογήσεις/σελίδες /σελιδοδείκτες και βοηθά στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικά διαδικτυακά εργαλεία.

Από τρίτους

Add This: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Add This κάντε κλικ εδώFacebook: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Facebook Connect κάντε κλικ εδώ  και για πληροφορίες για τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης(social plug-ins) του Facebook κάντε κλικ εδώTwitter: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Twitter κάντε κλικ εδώYouTube:For περισσότερες πληροφορίες για το YouTubeΣΤΟΧΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Ιχνηλάτησης προηγούμενων/επόμενων ιστότοπων
(Cross site tracking)

Παρέχουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, π.χ. ποιους ιστότοπους επισκέπτονται πριν ή/και μετά την επίσκεψή τους σε Ιστότοπο της Unilever website.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

360tag.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το 360tag.com κάντε κλικ εδώ

admeta.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το admeta.com κάντε κλικ εδώ

adnxs.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το adnxs.com κάντε κλικ εδώ

doubleclick.net – Για  περισσότερες πληροφορίες για το doubleclick.net κάντε κλικ εδώ

mathtag.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το mathtag.com κάντε κλικ εδώ

media6degrees.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το media6degrees.com κάντε κλικ εδώ

Nielsen NetRatings Site Census: Για περισσότερες πληροφορίες για το Nielsen NetRatings Census κάντε κλικ εδώ

quisma.com - Για περισσότερες  πληροφορίες για το quisma κάντε κλικ εδώ

specificclick.net – Για περισσότερες πληροφορίες για το

specificclick.net κάντε κλικ εδώ

undertone.com Για περισσότερες πληροφορίες για το Undertone.com κάντε κλικ εδώ

weborama.fr – Για περισσότερες  πληροφορίες για το weborama.fr κάντε κλικ εδώ


ΔΙΑΦΟΡΑ

Rich Media

Υποστηρίζουν διάφορα τμήματα της λειτουργικότητας των Ιστότοπων της Unilever και των ιστότοπων συνεργατών όπως της χρήσης παιχνιδιών, διαδικτυακών εκπτωτικών προσφορών/ εφαρμογών επιβράβευσης πελατών (online voucher codes / loyalty apps) και της μεταφόρτωσης μουσικής.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

YouTube: Για περισσότερες  πληροφορίες για το YouTube κάντε κλικ εδώ

pushexp.com – Για περισσότερες  πληροφορίες για το pushexp.com κάντε κλικ εδώ

telemetryverification.net – Για περισσότερες  πληροφορίες για το about telemetryverification.net κάντε κλικ εδώ


Beacons Domains

Τα Web beacons υποστηρίζουν διάφορα τμήματα της λειτουργικότητας των Ιστότοπων της Unilever. Τα Web beacons (γνωστά και ως web bugs / pixel tags/clear GIFs) παρακολουθούν την συμπεριφορά των επισκεπτών των ιστότοπων και παρέχουν πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες στους ιστότοπους και για τις διευθύνσεις IP των χρηστών σε τρίτες εταιρείες.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

Χρησιμοποιούμε διάφορα beacon στους Ιστότοπους της Unilever, και σας παρέχουμε ορισμένα παραδείγματα για το πώς λειτουργούν μερικοί από τους πιο διαδεδομένους web beacons.
Flashtalking και TangoZebra– συλλέγει Ανώνυμα δεδομένα (πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser), το λειτουργικό σύστημα, τον αριθμό των επισκεπτών μιας σελίδα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στους χρήστες περισσότερου σχετικού περιεχομένου και τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της δημοφιλίας εκστρατειών / ιστοσελίδων. Τα συγκεντρωτικά αυτά στοιχεία κοινοποιούνται σε τρίτους.
Χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους της Unilever, π.χ. στους εξής:

 • comfortpure.co.uk
 • marmite.co.uk

Vzaar.com – χρησιμοποιείται με τους flash players για την αναπαραγωγή βίντεο στους ιστότοπους
Χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους της Unilever, π.χ. στο:

 • nexttopmodel.tresemme.co.uk

Άλλα

Υποστηρίζουν διάφορα τμήματα της λειτουργικότητας των Ιστότοπων της Unilever.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

maps.google.com –Για περισσότερες πληροφορίες για το maps.google.com κάντε κλικ εδώ


JSESSIONID –Για περισσότερες πληροφορίες για το JESSIONID κάντε κλικ εδώ

CookieQΓια περισσότερες πληροφορίες για το CookieQ κάντε κλικ εδώΕπιλέξτε να λαμβάνετε όλα τα cookies της Unilever.